להב לסקלפל

להב לחיתוך

להב לסקלפל

יש מבחר להבים

1.00

קיים צורות שונות ללהבים